22 maja 1922

Sport

Ze sportu footballowego.

Mimo wojny europejskiej w wielkich centrach sportowych Austro-Węgier i Niemiec rozgrywają miedzy sobą kluby sportowe zawody footballowe. W ubiegłą niedzielę odbył się we Wiedniu match miedzymiastowy Berlin—Wiedeń, w Budapeszcie zaś Między, Austryą a Węgrami. Pierwszy zakończył się zwycięstwem Wiedeńczyków 5:1, drugi bez rozstrzygnięcia 2:2.

 

Zawody urządzone były ku uczczeniu imienin cesarza, a czysty dochód przypadł w równych częściach na cele „Czerwonego Krzyża" Austro-Węgier i Niemiec.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-10-1914

Wyścigi cyklistów i motocyklistów.

 

Umiejętnie ułożony program wyścigów, które odbędą się w nadchodzącą niedzielę, dn. 27 b. m. wzbudzi, duże zainteresowanie pośród miłośników sportu cyklowego, jak również udział najlepszych jeźdzców torowych pp. Teela, Grochowskiego, Kamo, Boguszewskiego, Kubika, Kłopotowskiego na czele z p. Franciszkiem Szymczykiem, który i tym razem ubiegać się będzie o palmę pierwszeństwa.

 

Do wyścigu, składającego się z 3 biegów o Wielką nagrodę Polskiego Komitetu Sanitarnego, zapisali się wszyscy najlepsi cykliści.

Wyścigi cyklistów i motocyklistów.

 

Zarząd Towarzystwa Cyklistów w Warszawie, chcąc przyjść z pomocą Polskiemu Komitetowi Sanitarnemu, postanowił urządzić w nadchodzącą niedzielę, dn. 20 U. m. na torze Dynasowskim wyścigi cyklistów i motocyklistów, z. udziałem najlepszych jeźdźców miejscowych. Opracowaniem programu zajęła się specyalna komisya, tak, iż miłośnicy sportu cyklowego oprócz chwili wytchnienia i rozrywki godziwej, będą mieli możność ujrzenia naprawdę ciekawych biegów— no i przyjdą z pomocą materyalną Polskiemu Komitetowi Sanitarnemu, na którego rzecz całkowity dochód przeznaczono. Początek wyścigów o g. 2 pp.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 17-09-1914

 

Wyścigi cyklistów i motocyklistów.

Bilety na wyścigi, odbyć się mające w najbliższą niedzielę, dn. 20 b. m., na torze dynasowskim, nabywać można w Kancelaryi Tow. - Dynasy, tel. 9-12.

 

Całkowity dochód z wyścigów przeznaczono na korzyść Polskiego Komitetu Sanitarnego.

 

Bilety numerowane, zamówione telefonicznie, będą odsyłane do domów.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 18-09-1914

Warszawa – Paryż na rowerach.

 

Pierwszy postój w Łowiczu. Publiczność i koledzy witają serdecznie podróżników.

 

Fot. zakładu B. Wesołowski.

 

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 01/07-08-1914