28 stycznia 1922

Sport

Konkurs pływacki.

Pływactwo — jeden może z najzdrowszych i najhygjeniczniejszych sportów — niw wywalczył sobie jeszcze tego stanowiska, na jakie zasługuje.

 

Uprawiany bywa po amatorsku, „w pojedynkę", nielicznie.

 

Konkursy pływackie, tak niezbędne dla postawienia tego sportu na poziomie użytecznym, to rzadkość, liczba uczestników w takich konkursach —nikła, a zainteresowanie ogółu — żadne. Dyletantyzm ma tu szerokie; pole do popisu, przynosząc więcej szkody, niż pożytku ze względu na; nieumiejętne uprawianie tego sportu, z pominięciem wskazówek praktyki; pływackiej i zasad hygjeny.

Międzynarodowy meeting awiatyczny we Wiedniu.

Wiedeń, 4 lipca.

Onegdaj zakończył się tu międzynarodowy konkurs lotniczy. W konkursie tym wzięło udział wielu światowych pilotów, jak Konechel, Saros, Stiploschek, Bier i wielu innych.

 

Lwią część nagród zdobyli cudzoziemcy, austryackim lotnikom przypadły w udziale nieliczne, drobne odznaczenia.

Paryż-Warszawa na rowerach.

Z inicjatywy p. Mayana Fuksa grono cyklistów warszawskich w dn. 16 lipca wyrusza z Warszawy na rowerach na wycieczkę do Paryża. Droga prowadzić będzie z Warszawy na Kalisz-Wrocław-Poznań-Berlin i Kolonię. Wycieczkowicze jechać będą codziennie od g. 4 do 10 r. i od 4 pp. do 10 w., robiąc po 10 wiorst na godzinę, czyli 120 wiorst dziennie. Podróż trwać będzie 2 tygodnie, a koszta wyniosą po 130 rb. na osobę. Dalsze zgłoszenia przyjmują pp.: Maryan Fuks i kap. Budziszewski.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 03-07-1914

Wyścigi w Petersburgu.

Jutro w Petersburgu rozpoczyna się sezon letni wyścigów konnych na polu Kołomiarkiem. Trwać on będzie 17 dni wyścigowych, a skończy się 12 sierpnia.

 

W jutrzejszych wyścigach rozegrana zostanie jedna z większych nagród, Janowska rb. 5.000 dla 3-letnich koni na przestrzeni 2 w. 144 sąż. Następne znaczniejsze nagrody będą rozegrane w dd. Boradińska rb. 4.000 d. 12 b. m., Gagaryńska dla 3-let. Źrebców rb. 10.000 i specjalna czteroletnia rb. 4.000 d. 19 b. m. Wielki Produce rb. 5.000 d. 23 b. m. Cesarska nagroda rb. 15.000 i Sako rb. 10.000 26 b. m. Nagroda Cesarzowej rb. 40.000 d. 2 sierpnia, Nagroda Mikołajewska rb. 15.000 i Rzeki Newy rb. 12.000 d. 9 sierpnia.

 

Kurjer Poranny, 04-07-1914

„Sparta” w Warszawie.

Zapowiedziany match „Sparty” z reprezentacją Koła sportowego w parku Agrykola odbędzie się dziś o godz. 6-ej po południu. „Sparta" grać będzie w następującym składzie: pp. Zadak (bramkarz), Hojer, Pospisil, Kada, Fivebr, Husek, Vana, Sroubek, Pilat, Vanik, Placek.

 

Szczególną uwagę zwraca na siebie p. Kada 17-letni uczeń szkoły średniej w Pradze, którego nazwano „Wir tuczem fuot-ballowym".