28 stycznia 1922

Sport

Lwów—Kraków

Match reprezentacyjnych drużyn footballowych między wspomnianemi miastami odbędzie się tej niedzieli na boisku L. K. S. „Pogoń" o godz. 5 popołudniu. Spotkanie to będzie niebywałą atrakcją w świecie sportowym, gdyż wynik tego matchu ma rozstrzygnąć o puharze. który już Kraków dwa razy zdobył.

Wzloty aeroplanów

W dniu n b. m. na placu wyścigowym odbędą się wzloty na aeroplanach pp. A. Wasiliewa i A. Kuźmińskiego.

P. Wasiliew jeździ na aparacie Moran-Saulnier i wykonywa śmiertelne koziołki w powietrzu przy, szybkości 135 do 200 kilometrów na godzinę.

Drugi pilot, p. A. Kuźmiński odbył już szereg napowietrznych podróży, któremi zdobył opinię znakomitego pilota.

Meeting lekko-atletyczny

uczniów szkól średnich Galicyi Zachodniej... W dniach 6 i 7 czerwca urządza klub sport Cracovia pierwszy w Galicyi a czwarty w Austryi meeting lekko-atletyczny szkól średnich. Protektorat nad meetingiem obieli Dr. Dembowski wiceprezydent Rady szkolnej kraj. Dr. Kostanecki, rektor uniwersytetu Jagiel. ks. Radziwił i hr. Tyszkiewicz. W metingu weźmie udział kilkaset uczniów, reprezentujących 15 zakładów naukowych. Program stanowi dziesięciobój (dziesięć odmian tego sportu); zwycięski zakład naukowy otrzyma sztandar.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 04-06-1914