9 sierpnia 1922

Sport

Wyścigi kolarskie

W dniu 21 bm. a W razie niepogody w dniu 5 lipca b. r. Oddział kolarski Sokola Krakowskiego urządza na drodze Kraków—Cło kolarskie zawody wiosenne, w program których wchodzi sześć biegów.

 

W biegach mogą brać udział tylko członkowie Klubów, Kół lub Oddziałów kolarskich za okazaniem legitymacyj na starcie.

Nowy rekord lotniczy.

 Z Petersburga donoszą: Lotnik Sikorski ubiegłej nocy wraz z sześciu pasażerami podjął drugi wzlot i przepędził w powietrzu 6 godzin 33 min. i 10 sekund. Temczasem osiągnął nowy rekord światowy dla lotu z 6 pasażerami.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 20-06-1914

 

 

Dziesięciolecie Klubu wioślarskiego w Poznaniu.

Założony w r. 1904 przez literata, ówczesnego redaktora „Pracy", Macieja Wierzbińskiego, Klub wioślarski w Poznaniu z zadowoleniem spoglądać może na dotychczasowy rozwój sympatycznej sportowej i towarzyskiej organizacyi. Skromny jubileusz swego istnienia obchodził Klub poświęceniem dwu czterowiosłówek: „Warszawianki" i „Krakowianki", powiększając swój tabór do liczby 15 łodzi. Uroczystość zakończono wycieczką wodną do Starołęki i skromną zabawą. Przy słabej organizacyi sportowej w W. Ks. Poznańskiem klub wioślarski, dobrze zorganizowany, z własną przystanią nad brzegami Warty i znaczną liczbą czynnych członków, poważną odgrywa rolę społeczną.

Akrobata powietrzny

Warszawa, 18 czerwca.

Głośny już w całym świecie „akrobata powietrza", jak go często nazywają, dwudziestoczteroletni Adolf Pegoud, przekonał, jak donosiliśmy, Warszawę, iż sława jego nie jest bynajmniej przesadzona.

 

Pegoud przedewszystkiem imponuje zachowaniem lodowo-zimnej krwi i najwyższego spokoju przy zupełnej pewności ruchów.

Konkursy hippiczne w Warsz. Kole Sportowem

 

 

P. Antoni Knaap na „Marysinej” w skoku pobijającym rekord rosyjski.