25 października 1921

Sport

„Cracovia”- „Admira”

W Zielone Święta rozegra drużyna „Cracovii" dwa matche footballowe z wiedeńskim klubem „Admira". Klub ten, aczkolwiek należy do drugiej klasy, stanowi dla pierwszoklasowych klubów Wiednia groźnego przeciwnika. „Cracovia" poniosła pod-czas swej bytności we Wiedniu w sezonie ubiegłym porażkę od „Admiry" w stosunku 2:0. Spotkanie to ze względu, iż stanowić będzie rewanż, budzi silne zainteresowanie w Krakowie.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 28-05-1914

Wyniki atletów

Wynik zapasów wczorajszych:

De Bokerna (Francya) pokonał Reinera (Rosya). - Kara Jusuf walczył z Lurychem II bez rezultatu. Maksymiak pokonał Ogatcho po 11 m. Warjag pokonał Henrickson'a w 4 m. Kopiow walczył z Jarwinien'em bez wyniku. Popper (Rumunia) pokonał Dietricha (Niemcy) w 1 minutę.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 28-05-1914

Cracovia – Czarni 0:0

(Telefonem od naszego korespondenta.)

Lwów, 25 maja.

Wczoraj rozegrała tu Cracovia zawody footballowe z Czarnymi o mistrzostwo Galicyi. Silny wiatr dał w oczy Krakowian, tak, że nie mogli do pauzy rozwinąć należycie aktu. Mimo to gra toczyła się przeważnie na połowie Czarnych. Kika razy przeszli Czarni do ataku i poważnie zagrozili bramce Cracovii, która dzielnie branił młody, bramkarz Sulima. Po pauzie gra toczy się również pod bramką Czarnych. Liczne strzały chwyta doskonały bramkarz Harasymowicz, lub też wszelkie ataki niweczą fenomenalni obrońcy. Zawody więc zakończyły się nierozstrzygniętą.

Próba wytrzymałości

Akad. klub turystyczny urządza we czwartek, 28. bm., próbę wytrzymałości w chodzi. Próba ta polegać będzie na marszu 100 km. w pełnym ubraniu z żywnością na cały dzień. Próba ta nie ma nosić charakteru wyścigu, dlatego też czas marszu obliczony jest na 15 godzin (9 minut 1 km.), po drodze urządzone będą 4 odpoczynki po pół godziny. Tura prowadzi ze Lwowa przez Janów, Jaworów, Sądową Wisznię i Gródek Jagiell. do Lwowa. Start o 4. rano na rogatce Janowskiej, meta (spodziewana) 9 wieczór na rogatce grodeckiej. Spodziewać się należy, że nasi sportsmani wezmą liczny udział. Do biorących udział pamiątkowe żetony.

 

Kurjer lwowoski, 26-05-1914

Sport polski w prasie niemieckiej

Ostatnie macane zwycięstwa, krakowskiego klubu Sport „Cracovia"‚ nad pierwszemi drużynami zwróciły uwagę prasy niemieckiej tak w Austryi jak i w Niemczech na sport polaki. Dotychczas — mimo wcale dobrych wyników, osiągniętych przez kluby galicyjskie w zawodach z nlektóremi tow. sportowami wiedeńskiemi — sport polski uważany był za drugorzędny w stosunku do Wiednia. Z chwilą jednak, gdy Polacy odnieśli szereg zwycięstw nad Niemcami, zrozumieli ci ostatni, iż ze sportem polskim muszą się liczyć i że w Polakach znaleźli groźnych i nieubłaganych rywali.