18 sierpnia 1922

Sport

Meeting lekko-atletyczny

uczniów szkól średnich Galicyi Zachodniej... W dniach 6 i 7 czerwca urządza klub sport Cracovia pierwszy w Galicyi a czwarty w Austryi meeting lekko-atletyczny szkól średnich. Protektorat nad meetingiem obieli Dr. Dembowski wiceprezydent Rady szkolnej kraj. Dr. Kostanecki, rektor uniwersytetu Jagiel. ks. Radziwił i hr. Tyszkiewicz. W metingu weźmie udział kilkaset uczniów, reprezentujących 15 zakładów naukowych. Program stanowi dziesięciobój (dziesięć odmian tego sportu); zwycięski zakład naukowy otrzyma sztandar.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 04-06-1914

Wzloty aeroplanów

W dniu n b. m. na placu wyścigowym odbędą się wzloty na aeroplanach pp. A. Wasiliewa i A. Kuźmińskiego.

P. Wasiliew jeździ na aparacie Moran-Saulnier i wykonywa śmiertelne koziołki w powietrzu przy, szybkości 135 do 200 kilometrów na godzinę.

Drugi pilot, p. A. Kuźmiński odbył już szereg napowietrznych podróży, któremi zdobył opinię znakomitego pilota.

Powtórne wzloty p. Szpicberga

W drugim dniu Zielonych Świątek wieczorem publiczność warszawska pośpieszyła na pole Mokotowskie jeszcze tłumniej, niż pierwszym razem na popisy sztuczne lotu p. Szpicberga.

 

Duży tłum otoczył lotnisko szerokiem kołem, a na miejscach płatnych było kilka tysięcy osób, zajmujących ustawione rzędy ławek.

Lwowski klub sportowy „Czarni”

urządza w sobotę 30. bm. i w niedzielę 31 bm. w parku Towarzystwa zabaw ruchowych międzynarodowe zawody lekkoatletyczne. Sobota, 30. maja, godz. 4, popołudniu: 1. Bieg 100 m. 2. Chód 10.000 m. 3. Rzut oszczepem. 4. Skok w dal z rozbiegiem. 5. Bieg 1.000 m. z wyłączeniem mistrzów rekordsmanów. 6. Bieg 200 m.