9 sierpnia 1922

Sport

nie rozporządza obecnie lekkimi atletami, którzyby mogli uchodzić za faworytów.

 

Jak stwierdzić zdołaliśmy, pierwszeństwo w strzelaniu zbiorowem zdobyła Belgia przed Francyą. W strzelaniu jednostowem z rewolweru (30 m) pierwsze miejsce uzyskala Kanada.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-08-1920

Krakowski klub cyklistów na próbnych wyścigach w Częstochowie — przed wyjazdem do Antwerpji na światowe wyścigi. (E. Reimschiissel Częstochowa).

Świat, 03-07-1920

Europa zachodnia, a w szczególności świst anglosaski z wysokiem napięciem obserwuje obecnie walkę e t. zw. puhar Ameryki. Ów puhar Ameryki stanowi od wielu lat honorową, nagrodę w wyścigach jachtami. Od roku 1851 znajduje się Stfli0 w posiadaniu zwycięzców amerykańskich. Wartość jego wynosi 100 gwinei czyli 2.625 franków. Od lat 70-ciu sportsmeni angielscy wydali przeszło 200 milionów franków, ażeby puhar ten wrócił znowu w ręce angielskie.

Wioślarstwo polskie święciło wielkie swe święto w dn. 28 i 29 czerwca b. r, na regalach w Bydgoszczy, o czem wtedy donieśliśmy. Nagrodę „Mistrzowstwa Polski" wzięli na nich akadedemicy warszawscy, których łódź w biegu reprodukujemy. Zaznaczyć przecież trzeba, że delegacya krakowska, w skład której wchodzili pp. Rudy, Leszka, Dutkiewicz, Adamek i W. Kowalski spisali się świetnie, przynoszac chlubę swemu miastu.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-07-1920