20 marca 1919

Z ziem polskich

Komunistyczna agitacya Berlina w Łodzi.

Z Zrodzi donoszą: Policya państwowa wykryła i skonfiskowała wielkie zapasy proklamacyi komunistycznych, drukowanych w żargonie, a nawołujących do bezrobocia. Oprócz tego skonfiskowano transport żargonowych broszur socyalistycznych przemyconych z Berlina.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-03-1919

Z Sędziszowa

donoszą nam, że tamtejszą aptekę dzierżawi Rusin-polakożerca, który utrzymuje się na tem miejscu dzięki poparciu burmistrza, a wbrew woli ludności. Tymczasem wielu polskich aptekarzy-inwalidów utła się bez posad. Co na to gremium aptekarskiej?

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-03-1919

Wiedeń -Kraków.

Wiedeń. (P. A. T.): Dziś podjęto ruch pociągów pospiesznych na linii Wieden-Praga. Dzienniki przypuszczają, te niebawem nastąpi podjęcia ruchu pociągów pospiesznych na linii Wiedeń-Kraków.

(Ruch kolejowy między Wiedniem a Krakowem powinien był już dawno być przywrócony, niestety — z powodu tępego. złośliwego i brutalnego uporu Czechów to się jeszcze nie stało. Dlaczego misya koalicyjna nie zmusiła Czechów do otwarcia ruchu między Krakowem a Wiedniem — nie wiadomo.—Przyp. red.).

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-03-1919

Budowa przystani na Pradze.

Warszawa (P.A.T.) Na pradze zarządzono budowę przystani, tudzież urządzeń dla budowy i naprawy statków, przy których to robotach znajdzie zatrudnienie parę tysięcy osób.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-03-1919

Otwarcie uniwersytetu w Poznaniu.

Z Poznania donoszą: W myśl decyzji Naczelnej Rady Ludowej i odnośnych władz szkolnych otwarcie uniwersytetu w Poznaniu nastąpi już w ciągu miesiąca kwietnia.

Na razie uruchomione będą dwa wydziały, a mianowicie: prawniczy i filozoficzny, które pozyskały już potrzebne siły nauczycielskie.

 

Ziemia Lubelska, 20-03-1919