24 stycznia 1920

Z ziem polskich

Dalsze polskie okręty

z Ameryki mają przybyć w najbliższym czasie do portu w Gdańsku, a mianowicie: „Wisła” (5000 ton), „Gdańsk”, okręt pasażerski (10500 ton), „Poznań” (8000 ton), „Kraków” (8000 ton) i „Pułaski” (7000 ton).

 

Górnoślązak, 24-01-1920

Są moraliści u spojrzeniu kota. [satyra]

Osoba urzędowa. - Zrobiłem zestawienie wszystkich „materjałów", które wziąłem „do obrachowania". Bilans się zgadza. Nie brak mi ani pól funcika. Jak to dobry urzędnik musi pracować dla ukochanej Ojczyzny nietylko w urzędzie, ale i u siebie i to nawet w sam dzień noworoczny!

Mucha, 09-01-1920

Konieczność założenia nowego urzędu.

Walka z lichwą jest ciężka i beznadziejna, gdyż lichwiarze i spekulanci uspakajają nawet zaciętych bojowników z drożyzną, argumentem starym, a mającym dziwny urok, jakim jest łapówka.

 

Niezwykły widok przedstawiał w tych dniach gmach urzędu walki z lichwą w Łodzi, otoczony dokładnie oddziałami policyi. Badano urzędników i refetentów, a następnie przeprowadzono rewizyę w prywatnych mieszkania tych dzielnych mężów, którzy tak zajadle zwalczali lichwę, że wreszcie prokurator musiał się nimi zająć.

Zniesienie ograniczeń prawnych kobiet w Kongresówce.

Warszawa. (PAT). Komisya prawnicza, pod przewodnictwem posła Dra Marka uchwaliła projekt o zawieszeniu sądów przysięgłych w obrąbie sądu apelacyjnego lwowskiego, wbrew wnioskowi Dra Liebermanna, który żądał wydzielenia okręgu przemyskiego z pod działalności tej ustawy.

Pos. Zygmunt Seyda referował rządowy projekt ustawy o uchyleniu ograniczeń w prawach kobiet na obszarze byłego zaboru rosyjskiego.

Dobroczyńca Krakowa - w nędzy

Jak donosi nasz korespondent paryski w liście dobroczyńca Krakowa, pan Goldstein, który ofiarował zbiory artystyczne milionowej wartości na rzecz miasta - przebywa w Paryżu, pogrążony nędzy.

 

Od gminy krakowskiej otrzymuje zaledwo trzysta kilkadziesiąt franków rocznie, za co opłaca pobyt w zakładzie dobroczynnym św. Kazimierza. otrzymując tamte ciepły kąt i bardzo lichą strawę.