24 stycznia 1921

Z ziem polskich

Żywność z Gdańska jedzie do Polski.

Gdańsk. PAT. Dzisiaj popołudniu wysłano, z tutejszego portu 19 wagonów żyta do Łodzi, 21 wagonów mąki I 40 wagonów żyta do Sosnowca.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-01-1921

Prace nad korytarzem ukończone

Paryż, PAT. nawag. Komisja dla uregulowania spraw tranzytowych między Niemcami a Prusami Wschodniemi przez korytarz polski i Wisłę zakończyła swoje prace.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-01-1921

Pożar.

Dnia 23 b. m. o godz. 8 m. 50 wieczorem została wezwana Straż ogniowa do pożaru przy ul. Cyrulicznej N 4 gdzie w mieszkaniu stróża zapaliła się drewniana ściana od żelaznego piecyka i ogień przedostał się do sąsiedniego składu papieru Maj. Rijakera. Ogień stłumiono przez wyrąbanie palącej się ściany i zalanie wodą. Straż powróciła o godz. 9 m. 25.

 

Ziemia Lubelska, 25-01-1921

Nagła śmierć.

W sobotę około godz. 11-tej w nocy podczas spożywania kolacyi w restauracyi hotelu francuskiego zmarł nagle p. Z. Suligowski jeden z wyższych urzędników Polskiej Kasy pożyczkowej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-01-1921

Kupcy w Bydgoszczy na Górny Śląsk.

Bydgoszcz, 24.1 (Pat). Tutejsi kupcy, którzy na odbytym w zeszłym tygodniu wiecu postanowili opodatkować się na rzecz plebiscytu górnośląskiego zebrali już na ten cel przeszło miljon marek.

 

Ziemia Lubelska, 25-01-1921