16 kwietnia 1921

Z ziem polskich

Racja żywnościowa

wysyłana przez H. Hoovera rodzinom wychodźców polskich z Ameryki do kraju.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-04-1921

Majątki przeznaczone do parcelacji.

Warszawa, 13. 4. (Pat.) Min. rolnictwa dóbr publicznych komunikuje w dzisiejszym numerze „Monitora Polskiego” wykaz majątków przeznaczonych do parcelacji.

 

Kurjer Poznański, 15-04-1921

Pożar.

Z soboty na niedziele zastała zawezwana straż pożarna na ul. Bracką T. 1, gdzie w płomieniach stanął gmach na II piętrze. Stwierdzone, to ogień powstał od zarzącego się się który wystawiła na garnek służąca. Ogień zlokalizowano.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-04-1921

Wypadek na krakowskim dworcu kolejowym.

Wczoraj wieczorem w lokomotywie pociągu lwowskiego, przy chodzącego do Krakowa po godzinie 10-tej, zepsuł siec hamulce. Wskutek tezo pociąg nie zdołał się zatrzymać na zwykłem miejsca, lecz posunął się nieco poza platformie peronową. Dzięki temu, iż linia była zapalnie wolna, żadnego złego nastepstwa tego wypadku nie było.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-04-1921

Niedziel francuska i belgijska gościem stolicy.

Wczoraj przybyła do Warszawy delegacya akademickie% młodzieży francuskiej i belgijskiej w towarzystwie jednego Romana i jednego studenta z Luksenburga i jednego Anglika. Delegacyę przyjmowano owacyami na dworcu odbyła się następnie akademia w uniwersytecie uroczyste przedstawienie w teatrze, zwiedzanie miasta, a wieczorem bankiet w „Brystolu". Przed rozpoczęciem akademii w uniwersytecie rektor udekorował z upoważnienia władz wojskowych krzyżem walecznych studentów uniwersytetu, plutonowego Gubeca.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-04-1921