20 marca 1918

Z ziem polskich

Hojny dar na uczniów szkół polskich

Dzienniki krakowskie donoszą, że w liście do zarządu głównego Tow. szkoły ludowej prezes komitetu ratunkowego w Vevey mec. Osuchowski doniósł, że wysyła 20,000 franków zarządowi głównemu polskiej Macierzy szkolnej na potrzeby uczniów szkół polskich w ziemi chełmskiej i 10,000 kor. Związkowi okręgowemu Tow. szkoły ludowej we Lwowie na żywność i inne najpilniejsze potrzeby uczniów szkół polskich w Galicji wschodniej.

Kurjer Warszawski, 20-03-1918

Sprawy żywnościowe

W tygodniu od 18 do 24 marca przypada na głowę ludności 1 kostka zupy za 2 1/2 fenyga, 50 gramów kaszy (funt 36 fen.), 50 gramów suszonej marchwi (funt 2 mk.), 50 gramów kalarepy (funt 2.20 mk.) Dla dzieci uzyskać można tylko w składzie Machinka 250 gramów wyrobów owsianych (funt 50 fen.) Mięsa i wyrobów mięsnych wyznaczono 250 gramów, margaryny 20 gramów (funt 2 mk.), masła 20 gramów (funt 3,10) i marmelady 150 gramów (funt 92 fen.) Na 9 kartę ziemniaczana otrzyma się 6 funtów kartofli, a na 59 kartę dodatkowa 4 funty ziemniaków.

Dziennik Śląski 20-03-1918

Śmierć poniosła, zeskoczywszy z tramwaju,

będącego w biegu pewna niewiasta wczoraj w niedzielę około godziny 11, przed południem na ulicy Szerokiej. Niewiasta owa ubrana była po wiejsku, lat mogła mieć około 40 i pochodziła widocznie z pod Puszczykowa, gdyż znaleziono u niej bilet zwrotny do Puszczykowa, pozatem 40 mk gotówki i 8 jaj. Nazwiska zabitej dotąd nie zdołano stwierdzić. Zamierzała ona jechał na śródkę. tymczasem wsiadła do tramwaju linji 1.. a dowiedziawszy się, że się pomyliła, wyskoczyła prawdopodobnie w przeciwnym kierunku i upadła na głowę, wskutek czego śmierć nastąpiła na miejscu. (g)

 

Kurjer Poznański, 19-03-1918

Rozporządzenie w sprawie surogatów żywności

Po długich naleganiach ze strony organizacyi konsumentów, aby władze centralne stworzyły urząd, któremu fabrykanci przedkładać musieliby wszelkie nowe surogaty żywności (»erzace«), rada związkowa wydala odnośne rozporządzenie, przewidujące stworzenie podobnego urzędu. Rozporządzenie to jednak obowiązywać będzie dopiero od 1-go maja dla towarów, będących w handlu a nie odpowiadając przepisom nowym, nawet od 1. lipca. Miejmy nadzieję, że rozporządzenie zapobiegnie dalszej fabrykacyi surosatów niezliczonych a szkodliwych.

Dziennik Śląski 20-03-1918

Śmierć poniosła, zeskoczywszy z tramwaju,

będącego w biegu pewna niewiasta wczoraj w niedzielę około godziny 11, przed południem na ulicy Szerokiej. Niewiasta owa ubrana była po wiejsku, lat mogła mieć około 40 i pochodziła widocznie z pod Puszczykowa, gdyż znaleziono u niej bilet zwrotny do Puszczykowa, pozatem 40 mk gotówki i 8 jaj. Nazwiska zabitej dotąd nie zdołano stwierdzić. Zamierzała ona jechał na śródkę. tymczasem wsiadła do tramwaju linji 1.. a dowiedziawszy się, że się pomyliła, wyskoczyła prawdopodobnie w przeciwnym kierunku i upadła na głowę, wskutek czego śmierć nastąpiła na miejscu. (g)

 

Kurjer Poznański, 19-03-1918