19 stycznia 1922

Z ziem polskich

Postępy w budowie przystani w Gdyni.

Jak donosi telefonem nasz korespondent (Z) budowa przystani w Gdyni postąpiła znacznie naprzód tak, że mogą z niej już korzystać torpedowce i statki o mniejszej pojemności. Niedawno do przystani gdyńskiej zawinęły francuskie torpedowce. Do ożywienia ruchu w porcie przyczynia się także w znacznej mierze nowo wybudowana linia kolejowa Gdynia-Kokoszki.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1922

Fala samobójstw we Lwowie

nie ustaje. Donoszą nam o świeżych dwóch wypadkach otrucia strychniną i sublirnatem. Denatkami są kobiety.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-01-1922

Tajemniczy wypadek kolejowy z wyborcami.

Wilno. (AW). Dzisiaj nadeszły do Wilna dwa pociągi specyalne z wyborcami, oraz cztery normalne. Jeden z pociągów z wyborcami w pobliżu stacyi Porubanek uległ rozerwaniu. Z pociągu tego dostarczono do Wilna dotychczas 5 wagonów. Przybycie reszty wagonów oczekiwane jest późną nocą. Przyczyna wypadku niewiadoma, krąż jednak pogłoski, iż należy to przypisać złej woli rosyjskich funkcyonaryuszy kolejowych. W sprawie tej zarządzono śledztwo.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-01-1922

W niedzielę odbyły się wybory do Sejmu

tzw. „Litwy Środkowej”.

Zwycięstwo list polskich na całej linii.

 

Nastrój we Wilnie.

Wilno. (PAT). Dotychczas przybyło do Wilna około 4000 wyborców uprawnionych do głosowania. Nastrój w mieście panuje podniosły.

 

Spokój w mieście.

Wilno. (PAT). W mieście panuje spokój zupełny. Straż wyborcza jest na swoich stanowiskach. Lokale wyborcze przepełnione.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-01-1922

Ostrożnie z bronią.

Leśny w Jawczycach powiatu Wielickiego Jan Urbański zdejmował strzelbę ze ściany. Strzelba wypaliła raniąc leśnego w nogę. Chorym zajął się szpital św. Łazarza.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-01-1922