7 kwietnia 1920

Z ziem polskich

Wsparcia dla ślepych.

Celem udzielenia wsparć po 124 koron z fundacyi śp. Józefa Kośvitzkyego dla ślepych rozpisuje magistrat konkurs z terminem do dn. 10 kwietnia. O wsparcia te mogą się ubiegać tylko osoby ociemniałe, bez różnicy wyznania i płci, zamieszkałe stale w Krakowie, godne pomocy i potrzebujące jej w istocie. Podania należy wnieść do Wydziału kraj. we Lwowie na ręce prezydenta m. Krakowa do dnia 10 b. m.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-04-1920

Smutny koniec zabawy z granatem.

Wczoraj przewiozło pogotowie ratunkowe do szpitala 14-letn. Chłopca Piotra Szumea, któremu w czasie zabawy granat ręczny wybuchając skaleczył ciężko rękę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-04-1920

Żywa pochodnia.

We Lwowie przy ul. Bilińskich schodziła 9-letnia Eugenia Gałązka do piwnicy z zapaloną lampą. Zawadziwszy o nierówność stopnia, dziecko upadło. Od płomienia rozbitej lampy zajęły się sukienki. W stanie groźnym odwieziono dziecko do szpitala.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-04-1920

Pożar na Prądniku Czerwonym.

Onegdaj rano około godz. 5-tej zapalił się dach na budynku Ignacego Nowaka w Prądniku Czerwonym. Od lecących faktor zapaliły się stajnie, stojące w pobliżu budynku, które w kilka chwil doszczętnie spłonęły.

 

W czasie pożaru troje ludzi odniosło ciężkie poparzenia. Nadto spaliły się dwa cielęta, jedna koza i około 100 kur.