16 września 1919

Z ziem polskich

Z niedzieli.

Pogodnie było i pięknie, ale niezwykle upalnie. Planty, ten generalny parasol Krakowa użyczał chłodu rzeszom spacerowiczów, chroniącym się przed żarem słonecznym w cień rozłożystych kasztanów. Raczono się też zawzięcie po budkach plantacyjnych wodą sodową ze sokiem nieokreślonego smaku i pochodzenia.

Linia wodno - elektryczna.

Grybów —Tarnów—Bochnię — Brzesko —Wieliczkę — Kraków—Sierszę—Jaworzno—Spytkowice—Wadowice—Myślenice—Wilanowo i lazowsk, obejmując około 350 km. przestrzeni przejdzie niebawem ze sfery projektów do realizacyi, a obejmie ją gmina Nowego Sącza. Gmina ta postanowiła stworzyć mieszane Towarzystwo akcyjne, a którego akcyę stałyby się zarówno własnością rządu, poszczególnych gmin i towarzystw, jak i jednostek prywatnych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-09-1919

W porę złapani.

Sosnowiec. Wczoraj na moście u wejścia ze Śląska do Czeladzi przytrzymano dwuch niemców przebranych greenszuców, zaopatrzonych w ręczne granaty, którzy jakoby zamierzali wysadzić w powietrze jedno z obozowisk ze Ślazakami powstańcami.

 

Kurjer Częstochowski, 16-09-1919

Pożar szybu Elżbieta w Tustanowicach.

Z Borysławia donoszą o spaleniu sił.), szybu naftowego „Elżbieta" z powodu nieostrożnego stokowania. Szyb ten produkował 6 wagonów ropy dziennie. Wyjazd żydów warszawskich do Palestyny. Z Warszawy donoszą (Z): Pisma żargonowe donoszą, te do Tryestu udała się jut z Warszawy pierwsza partya żydów, która następnie udaje się do Palestyny.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-09-1919

Rumunja wydaliła 100 tysięcy żydów.

Haga. Z Londynu donoszą, że według otrzymanych tam prywatnych wieści, rumuni wydalili 100 tysięcy osób przeważnie żydów, z okręgów, co do których przynależności państwowej Rununja nie doszła do zgoddy z Węgrami.

 

Kurjer Częstochowski, 16-09-1919