18 stycznia 1918

Z ziem polskich

Zamach samobójczy z powodu braku butów.

Katolik" donosi z Imielina: Górnik Pietryas, utrzymujący swą matkę, zdarł swą ostatnią parę butów i nie mógł z tego powodu chodzić do pracy. Na nowe huty nie ostrzymał karty, bez której butów nabyć nie można. Pozostał więc przez miesiąc cały w domu, do którego zaczynała zaglądać bieda. Matka jego w dodatku zachorowała. Młody P. postanowił odebrać sobie życie. Na pasku rzemiennym powiesił się w mieszkaniu, lecz sąsiadka zauważyła i ocaliła go.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1918

Echa katastrofy pod Trzcianą.

W uzupełnieniu urzędowego spisu zabitych i rannych w katastrofie kolejowej pod Trzcianą podajemy jeszcze następujące nazwiska osób, które padły ofiarą tej katastrofy: Herman Lempart, technik dentystyczny, zamieszkały w Krakowie, odniósł ciężkie obrażenia, zaś Stefan Nowicki, sekretarz teatru miejskiego w Krakowie, lekko raimy. Pogłoska, jakoby znakomity pianista Egon Patri padl ofiarą katastrofy kolejowej pod Trzecianą i był rannym jest nieprawdziwą.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1918

Brudne prześcieradła,

wcale nie prane, lecz jedynie nieco wysuszone po użyciu, podają gościom w jednej z krakowskich łaźni parowych. Należałoby, aby odnośne władze sanitarne położyły kres temu nadużyciu, gdyż właśnie brudne prześcieradła w łaźniach są najlepszym rozsadnikiem chorób skórnych i wenerycznych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1918

Lasy galicyjskie przechodzą w ręce obce.

Jak nam donoszą z różnych stron Galicyi większe i starsze drzewostany, o ile w czawsie pozycyjnych walk w Karpatach nie zostały zniszczone, przechodzą ustawicznie w ręce niemieckie. Ci prowadzą eksport za granicę w tak intenzywny sposób, że całe nieprzejrzane przestrzenie leśne naszych gór wyglądają jak istna rulna. O sile eksportu świadczą tylko nagie pościnane pnie. Resztki towarów leśnych eksploatuje wojsko dla potrzeb własnych i celem zaoptarzenia ludności miejskiej w opałowy materyał.

Zderzenie się pociągów ciężarowych w Kłaju.

Wczorajszej nocy zderzyły się dwa ciężarowe pociągi w Klaju, przyczern uległo uszkodzeniu kilka wagonów.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1918