26 września 1920

Dostarczenie szpinaku dla wojska.

W niedługim czasie potrzebować będzie wojskowość bardzo znacznej ilości szpinaku. Prezydyum c. k. Namiestnictwa wzywa interesowanych rolników, aby przystąpili jak najrychlej do uprawy tej jarzyny. Ewentualne oferty producentów należy wnosić do c. i k. Intendantury w Krakowie względnie w Przemyślu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.