29 września 1920

Doniosła odezwa wojsk pruskich do Polaków w Królestwie Polskiem.

"Dziennik polski" z dn. 29 sierpnia donosi, że od jednej osoby, która po ciężkich przygodach przybyła do Lwowa z Prus wschodnich, z okolicy odległej o dwa kilometry od granicy rosyjskiej, otrzymał odezwę, którą niemieckie balony i latawce po-rozrzucały po Królestwie. — Odezwa ta brzmi:

 

Polacy!

Zbliża się chwila oswobodzenia z pod jarzma moskiewskiego.

 

Sprzymierzone wojska Niemiec i Austro-Węgier przekroczą wkrótce granice Królestwa polskiego. Już cofają się Moskale. Upada ich krwawe panowanie, ciążące na Was od stu przeszło lat. Przychodzimy do Was, jako przyjaciele. Zaufajcie nam!

 

 

Wolność Wam niesiemy i niepodległość, za którą tyle wycierpieli ojcowie Wasi. Niech ustąpi barbarzyństwo wschodnie przed cywilizącyą zachodnią, wspólną Wam i nam.

 

Powstańcie, pomni Waszej przeszłości, tak wielkiej i pełnej chwały.

 

Połączcie się z wojskami sprzymierzonemi. Wspólnemi siłami wypędzimy z granic Polski azyatyckie hordy.

 

Przynosimy też wolność i swobodę wyznaniową, poszanowanie religii, :tak strasznie uciskanej przez Rosyę. Niech z przeszłości i teraźniejszości przemówią do Was jęki Sybiru i krwawa rzeź Pragi i katowania Unitów.

 

Z naszymi sztandarami przychodzi do Was wolność i niepodległość.

 

Naczelne dowództwo niemieckich i austro-węg. armil wschodnich.

 

(Powszechną uwagę muszą zwrócić użyte słowa przez komendę wojsk pruskich: „Wolność niesiemy Wam i niepodległość”. Cała odezwa tchnie otwartością i serdecznością. W tem jej niezwykła doniosłość (Przyp. Red.)

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.