29 września 1920

Obwieszczenie w sprawie wody.

Z magistratu otrzymaliśmy następujący komunikat: Ze względu na znaczny przybytek ludzi i koni we Lwowie wzrosło nadzwyczajne zapotrzebowanie. Wzywa się ludność, by oszczędzała wodę jak najbardziej. Zakazuje się zlewania i mycia podwórz i ulic wodą wodociągową. Wody z nowootwartych studzień jako gorszej jakości należy używać jedynie po przegotowaniu. Właściciele prywatnych studzień obowiązani są oddawać wodę do publicznego użytku

 

Kurjer Lwowski, 02-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.