28 września 1920

Przytułek dla dziewcząt.

W przytułku im. radcy szkolnego Radomskiego w Poznaniu, mieszczącego się przy ulicy Brzeżnej, mają, o ile miejsce starczy, znaleźć pomieszczenie na czas wojny dziewczęta w wieku 6 do 14 lat, córki zaciągniętych na wojnę, sieroty lub opuszczone, o ile nie mają innego schronienia albo o ile matki nie mogą ich otoczyć należytą opieką. Otrzymają one tam wolne mieszkanie i utrzymanie pod odpowiednim dozorem. Kierownictwo i tego przytułku przejmuje na siebie radca szkolny p. Radomski, do którego zwracać się należy z wnioskami o przyjęcie. Wnioski muszą być należycie uzasadnione.

 

Kurjer Poznański, 02-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.