23 października 1920

Konkurs na 4 posagi

po 225 koron ogłasza Magistrat m. Lwowa z fundacji posagowej dla ubogich dziewcząt im. śp. Leopolda Rolanda vel Rotlandera. O posagi te ubiegać się mogą dziewczęta zamieszkałe we Lwowie, wyznania katolickiego, które ukończyły 14. rok a nie przekroczyły 24 lat życia, odznaczają się wzorową moralnością, wykażą się świadectwem ubóstwa i moralności, tudzież świadectwem lekarskiem, wystawlonem przez lekarza miejskiego na dowód, że są zdrowe.

 

 

Kto raz posag z fundacji tej wylosował nie może być przypuszczony do dalszych losowań.

 

Rozdanie posagów nastąpi przez losowanie w dniu 15. listopada 1914 jako w dniu imienin fundatora. Należycie udokumentowane podanie o przypuszczenie do losowania należy wnieść do Magistratu do 30. września 1914.

 

Podania wniesione po tym terminie lub bez dołączenia wymaganych aktem fundacyjnym dowodów nie będa uwzględnione.

 

Kurjer Lwowski, 17-09-1914