23 października 1920

Szczęśliwi sądownicy.

Dla sądowników warszawskich udało się zdobyć na kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 5 wagonów węgla.

 

Osoby, pragnące korzystać z tego zapasu, zapisują się w kancelarji prezesa sądu okręgowego.

 

Urzędnicy kancelaryjni mają otrzymać po 5 korcy, przedstawiciele magistratury – po 10 korcy.

 

Cena dotychczas nie została ustalona, lecz będzie bliska 2-ch rubli za korzec.

 

Kurjer Poranny, 17-09-1914