29 października 1920

Ranni z pod Kraśnika.

W dniu wczorajszym przejechał przez stacyą krakowską dalszy transport żołnierzy rosyjskich, którzy zostali ranni 24 z. m. w wielkiej bitwie w okolicy Kraśnika i odwiezieni do szpitala wojskowego w Tarnowie. Tam się podleczyli i wczoraj odesłano ich jako rekonwalescentów do szpitali na Wegrzech. Byli to przeważnie żołnierze 5 moskiewskiego pułku piechoty; pułk ten został zmobilizowany, jak opowiadali żołnierze rosyjscy, z początkiem sierpnia i z Moskwy odesłany koleją do Chełmu. Stąd pod Kraśnik szedł piechotą przez pola i lasy. Żołnierze zapewniają, że armią, walczącą pod Kraśnikiem przeciw generałowi Danklowi, kieruje generał Iwanow. Armia ta ma liczyć 16 pułków piechoty. Chorągiew 5 moskiewskiego pułku zdobyli żołnierze 56 krakowskiego i wadowickego pułku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-09-1914