30 listopada 1920

Hindenburg doktorem inżynieryi.

Prasa niemiecka donosi: Na jednogłośny wniosek wszystkich wydziałów Akademii technicznej w Gdańsku generał-pułkownik Hindenburg został zamianowany doktorem inżynieryi „honoris causa”.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.