29 listopada 1920

Powrót z zagranicy.

Wczoraj powrócił do Warszawy adw. przys. Wacław Chmieliński, który, powracając w stronę kraju z Sopót, dnia 31 lipca aresztowany został wraz z samojazdem w Ostródzie.

 

Po dwudniowym pobycie w hotelu ostródzkim adw. Ch. przewieziono do Iławy, gdzie osadzono go wraz z innymi w koszarach.

 

Przez 10 dni adw. Ch. zmuszony był do wożenia ziemi i noszenia desek do miejscowości, odległej od koszar o 4 kilometry, gdzie niemcy budowali skład materiałów spożywczych.

 

 

Dopiero po 10-ciu dniach przybyły na rewizje pułkownik zwolnił adw. Ch. od tej pracy i wskazał, w jaki sposób poddani rosyjscy mogą przedostać się na wyspę Rugję.

 

Z pośród towarzyszów adw. aresztowani zostali w Sasnitz, jako podlegający poborowi wojskowemu adw. przys. Henryk Janowski oraz obywatel ziemski Jan Rościszewski.

 

Kurjer Poranny, 25-09-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.