14 sierpnia 1922

Legiony.

Legiony rosną. Sekcya zachodnia N. K. N. zdołała już, zamiast zamierzonych pułków 2-ch, postawić i zorganizować pod każdym względem trzy pułki, a obecnie przystępuje do formowania czwartego. Werbunek otwiera się na nowo. Komisya werbunkowa dla pułku czwartego urzęduje, jak daniej, w Pałacu Spiskim w Rynku głównym.

 

Dziś przed południem wyjechały nowe oddziały legionistów na pole bitwy. Ogółem dotychczas wyruszyły na plac boju pod komendę pułkownika Piłsudzkiego trzy pułki piechoty, blizko dwa pułki konnicy, oddziały saperów i sanitarne nadto w tych dniach wyruszy artylerya i oddział karabinów maszynowych.

 

Zaznaczyć należy, że legioniści są znakomicie wyekwipowani i uzbrojeni

 

* * *

C. i k. komenda polskich legionistów

wystosowała następujące pismo do Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie

 

Kraków, dnia 30 września 1914.

Za kilka godzin opuszczą wojska polskich Legionów, pod moją komendą zostające, gościnne mury prastarego Wawelskiego grodu, by udać się na pole walki, z odwiecznym wrogiem Polski. W tej poważnej chwili odczuwam gorącą potrzebę złożenia całemu polskiemu Narodowi na ręce Jego jedynej obecnej reprezentacyi, Naczelnego Komitetu Narodowego, tak imieniem własnem, jak i imieniem podległych moim rozkazom oficerów i żołnierzy, z głębi serca płynącego podziękowania za tak troskliwe zajęcie się polskimi Legionami.

 

Na pole boju niesiemy serca pełne gorącej wdzięczności dla Narodu za Jego nadzwyczajną ofiarność.

 

Nie wątpię, że Naczelny Komitet Narodowy także i dalsze formacye Legionów Polskich otoczy się tą samą opieką.

 

Staraniem moim i moich żołnierzy będzie odwdzięczyć się Narodowi czynami wojennymi, które nowym blaskiem okryją imię polskiego żołnierza.

 

Feldmarszałek Durski, Mpp.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-10-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.