18 stycznia 1921

Zakaz sprzedaży surowych produktów spożywczych i owoców.

Magistrat tutejszy ogłosił wczoraj następujące obwieszczenie:

 

Ze względu na niebezpieczeństwo zawleczenia do miasta czerwonki, cholery i innych chorób zakaźnych, Magistrat zakazuje sprzedaży owoców i wszelkich produktów spożywczych w stanie surowym, jak np. ogórków kiszonych, w dzielnicach do miasta przyłączonych, tak w sklepach jak na straganach i w handlu obnośnym.

 

 

W dzielnicach miasta I-VIII wspomniane artykuły mogą być sprzedawane tylko na placu Nowym, oraz w większych owocarniach.

 

Przekraczający ten zakaz będą karani grzywną lub aresztem w myśl rozporządzenia ces. z dnia 20 kwietnia 1854 L. 96 Dz. pp., a towar sprzedawany wbrew zakazowi ulegnie konfiskacie względnie zniszczeniu.

 

Jednocześnie Magistrat zwraca uwagę i jak najenergiczniej poleca mieszkańcom ścisłe stosowanie się do ostrzeżenia Miejskiego Urzędu Zdrowia., wydanego w sierpniu 1914, a tyczącego się niebezpieczeństwa spożywania surowych lub zepsutych owoców, picia zimnej wody etc.

 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 7 dniem ogłoszenia.

 

Magistrat stoi. król. miasta Krakowa, dnia 29 września 1914 r. Prezydent miasta: w z. dr Szarski.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-10-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.