18 stycznia 1921

Działalność kuchni robotniczej.

„Kuchnia robotnicza przy Drezdeńskiej Manufakturze na Woli nadesłała nam sprawozdanie za pierwsze 3 tygodnie swej działalności, tj. za czas od 10 do 30 września.

 

Kuchnia wydaje 600 porcji dziennie, z tego 470 porcji dla pracowników fabryki, a 130 dla pozafabrycznych.

 

Obiady składają się z zup następujących: barszcz na siekankach, zupa kartoflana, krupnik, grochówka, kapuśniak, barszcz buraczany.

 

Do każdego obiadu dodawane jest pół funta chleba (oprócz niedzieli).

 

 

W okresie 30tygodniowym kuchnia miała następujące dochody i wydatki:

 

 

Dotychczas więc kuchnia robotnicza wiąże koniec z końcem; dalsze jej istnienie i rozwój zależne są w całości od paparcia jej przez bezpośrednio interesowanych tj. tych robotników, którzy pracują.

 

Kurjer Poranny, 04-10-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.