11 sierpnia 1920

Z powiatu błońskiego.

Komitet Obywatelski powiatu błońskiego z siedzibą w Grodzisku rozwija niezwykle ożywioną i pożyteczną działalność. Urządził jadłodajnie w Grodzisku i Błoniu, udziela pomocy poszkodowanym w naturze, a wyjątkowo w gotówce, zajął się pośrednictwem w sprawie opałowej, wreszcie przy pomocy filii miejscowej syndykatu rolniczego pośredniczy w dostarczaniu artykułów pierwszej potrzeby; ta ostatnia gałąź działalności rozwijała się bardzo pomyślnie, teraz zaś jest gorzej, bo artykułów tych jest brak powszechny.

 

W powiecie błońskim zorganizowana została składka dobrowolna według specyalnego systemu, wyrażająca się w opłacie 15 kop. z morgi, wnoszonej przez własność zarówno większą, jak drobną, w opłacie od właścicieli domów, normowanej na podstawie wartości ubezpieczenia oraz od zakładów przemysłowych.

 

 

Zniszczenie okolicy jest duże, Helenów tak dalece zniszczony, że. właściciel, Jakób hr. Potocki, nie mógł zapłacić składki morgowej, od której zresztą nie uchylał się nikt. Prócz tego liczne majątki zrujnowane są przez rekwizycye: zabrano prawie wszystkie kopie.

 

Prezesem błońskiego Komitetu jest dr. Bronisław Malewski. skarbnikiem Adam Hirszman, a członkami pp. ks. kanonik Bojanek, Antoni Hordliczka, Kałużyński, Bogusław Srokowski i Antoni Wieniawski.

 

Kurjer dla Wszystkich, 23-12-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.