11 sierpnia 1920

Słuszne żądania lekarzy św. Łazarza.

Onegdaj odbyta się konferencya lekarzy, Zajętych w szpitalu św. Łazarza w Krakowie w sprawie polepszenia wiktu chorym, oraz skinie szpitalnej. Lekarze domagają się ze względu na obecne ciężkie warunki podwyższenia plac, ewentualnie przyznania im dodatku w wysokości jednomiesięcznej pensyi. Dodatek taki otrzymali lekarze wszystkich innych instytucyj krakowskich, również urzędnicy szpitala św. Łazarza dostali dodatek w wysokości 75% pobieranej pensyi. Dwóch lekarzy krakowskich narodowości polskiej, poddanych obcych, ewakuowano z Krakowa. Uchwalono domagać się, by lekarze ci pozostali nadal na swoich stanowiskach. Żądania te będą przedłożone dyrekcyi szpitala św. Łazarza, która je prześle Wydziałowi krajowemu w Białej. Obecnie w szpitalu św. Łazarza pracuje 6 sekundaryuszów, z których dwóch pełni także służbę wojskową, dwóch prowizorycznych sekundaryuszów, 6 lekarzy adiutantowanych i 10 praktykantów. Pensya lekarza adjutowanego wynosi miesięcznie 83 K 33 hal. Lekarze w szpitalu św. Łazarza dwukrotnie wnosili memoryały w sprawie polepszenia ich plac do Wydziału krajowego lecz stad odpowiedzi żadnej nie otrzymali.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-03-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.