23 czerwca 1921

Trzeba odruszczyć Piotrków.

Władze centralne administracyj austryackiej w Królestwie Polskiem osiadły na razie w Piotrkowie. Stary to gród Trybunalski, przez długie wieki znany w całej Polsce. Po trzecim rozbiorze dostał się w ręce austryackie. Nowo zorganizowane Księstwo Warszawsk. wybrak Piotrków za siedzibę Departamentu. Po zamianie Departamentów na województwa, a potem na gubernie pozmieniano nazwy ulic na czysto moskiewskie. I tak pojawiły się w Piotrkowie ulice: Petersburska, Moskiewska, Kazatuska i wiele innych. Ale starsze pokolenie piotrkowian nie stosowało się do tych zapędów Kochanowa.. Po dawnemu nazywali oni wszystkie ulice, tak, jak się nazywały za dawniejszych czasów polskich. —Spodziewamy się — piszą „Nowiny Wiedeńskie" — że administracya austryacka w Piotrkowie między innemi zrzuci — i to możliwie jak najszybciej — ową szatę zewnętrzną rosyjską starego grodu Trybunalskego. Niechaj z rogów ulic Piotrkowa znikną tablice rosyjskie ł niechaj nazwy ulic znowu będą taklami, jakiemi były za czasów Polski.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-03-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.