6 sierpnia 1920

Pomoc lekarsko sanitarna.

Na terenie Królestwa Polskiego Związek ziemstw rozwinął szeroką działalność w zakresie niesiania bezpłatnej pomocy lekarsko sanitarnej dla ludności miejscowej, zagrożonej chorobami epideinicznemi. W tym celu zarządzono badanie studzien w osadach i wsiach: przystąpiono do oczyszczania i budowy nowych; pozakładano herbaciarnie i punkty dostarczania wody gorącej i przegotowanej; założono szereg ambulatoryów i szpitali.

 

 

Dotychczas działalność organizacyi lekarsko-sanitarnej Związku ziemstw głównie rozwija się na terenie gub. warszawskiej w pow. warszawskim, błońskim, sochaczewskim i pułtuskim. Obecnie przystąpiono do działalności w gub. radomskiej.

 

Kuryer dla Wszystkich, 18-03-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.