28 września 1920

Nowy szef zarządu cywilnego w Królestwie.

 

Z Berlina donoszą: Emerytowany prezydent rządowy Brandenstein otrzymał na swoje żądanie dymisye ze stanowiska szefa administracyj przy naczelnem dowództwie na wschodzie. W jego miejsce został zamianowany „landrat Kriess jako szef zarządu cywilnego dla Królestwa Polskiego z tytułem prezydenta.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-04-1915

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.