28 września 1920

Ulgi egzaminacyjne

Ministerjum oświaty telegraficznie zawiadomiło kuratorów okręgów naukowych, że uznaje za niepożądane wyznaczenie egzaminów wstępnych do średnich zakładów naukowych w danem mieście jednego dnia.


Ministerjum chce dać możność, uczniom, nie zdającym egzaminów w jednej szkole, spróbować szczęścia w innej.

Kurjer Poranny, 28-04-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.