30 września 1920

Dzierżawa studzien.

Licytacja, ogłoszona przez magistrat m. Warszawy na dzierżawę studzien miejskich, nie doszła do skutku z powodu zbyt wygórowanych cen, wobec czego na 10 maja ogłoszono ponowną licytacyę w obniżeniem pierwotnych cen o 60 proc.

 

Kurjer Poranny, 29-04-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.