11 lipca 1920

Odznaczenie polskich kolejarzy

Cesarz nadał: krzyż komturowy orderu Franciszka Józefa na wstędze wojskowego krzyża zasługi w uznaniu znakomitego pełnienia służby w wojennej służbie kolejowej: r. dw. dyr. centr. urzędu kier. wozów. L. Karlińskiemu. Krzyż zasługi orderu Franc Józ. na wstędze wojsk, krzyża zasługi w uznaniu znakomitego pełnienia służby w obliczu nieprzyjaciela: nadinspektorowi i

nacz. insp. krak. Wacławowi Potuczkowi; r. c. i kol. zast. nacz. oddziału V. dyr. lwow. inż. Gruderowl, r. kol. Baurycemu Wixlowi, inspektorom: nacz. St. Podwołoczyska B. Mokrańskiemu, nacz. st. Przemyśl Kazimierzowi Jungowi, nacz. oddziału V. dyr. krak. Henrykowi Moskwie, nadkom. i zast. nacz. stacyi Przemyśl Zygm. Haasowi, nadrewidentom: nacz. st. Złoczów J. Dubskyemu, zast. nacz. st. Złoczów Józ. Dubskyemu zast. nacz. st. Rzeszów, Wład. Krollowi, tyt. nadrewid. Ludw. Kobylańskiemu (dyr. krak.); w uznaniu zaś znakomitego pełnienia służby w wojennej służbie kolejowej: tyt. nadradcy Franc. Wejdzie (dyr. krak.) —

Cesarz nadał nadto złoty krzyż zasługi z koroną na wstędze medalu waleczności w uznaniu znakomitego pełnienia służby w obliczu nieprzyjaciela: rewidentom: zast. naczelnika stacyi Tarnów Czechowi, Edw. Waszkowskiemu (Kraków), Tad. Paciorkowi (Tarnów), Jul. Czupujnie (Tarnów), ofic. Mich. Lipowczawowf (Nowy Sącz), jakoteż i adjunktom: Zdz. Brąglewiczowi (Rzeszów) i W.

Trześniowskiemu (dyr. lwowsk. oddz. V).

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28 czerwca 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.