27 września 1922

Naczelnegy Komitet Opieki nad byłymi legionistami

 

Na cele Naczelnego Komitetu Opieki nad byłymi legionistami oraz wdowami i sierotami po poległych legionistach ofiarowuje Główna Składnica c. i k. Urzędu opieki wojennej na Galicyę i Bukowinę we Lwowie, ul. 3 -go Maja 1/12, 20 proc. od czystego dochodu uzyskanego z rozsprzedaży wydanych przez wspomniany Urząd kartek rachunkowych (płatniczych) na rzecz Czerwonego Krzyża, wsparcie rodzin po poległych oraz dla walczących żołnierzy.

 

W ten sposób zasilając wedle możności fundusz na rzecz polskiego żołnierza, Składnica spodziewa się, iż nie zabraknie ani jednego lokalu restauracyjnego, kawiarni, sklepu, któryby przez zakupno tych kartek i rozpowszechnienie ich wśród swoich gości, nie przyczynił się do zasilenia tak szlachetnych celów.

Kartki najlepiej zamawiać można przez Biuro Składnicy c. i k. Urzędu opieki wojennej we Lwowie, ul. Kościuszki 1/4.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-12-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.