18 maja 1922

Podatek chłopski na IV brygadę Legionów pol.

 

Notujemy fakt świadczący o wysokiem uświadomieniu chłopów polskich, a zarazem wielkiej ofiarności ludu, mającej swe źródło w solidarności z ideą Legionów. Mała wioska w okolicy Lwowa, Rzęsna polska, uchwaliła opodatkować się stale na rzecz Legionów polskich, a mianowicie na IV brygadę, która obecnie się formuje. Złożoną z podatków za pierwszy kwartał kwotę

802 koron, przedstawiciele gminy przyślą niebawem za pośrednictwem delegacyi N. K. N. na ręce pułkownika Zielińskiego, komendanta grupy Legionów Piękny samorzutnem zrozumieniem interesów narodu czyn Rzęsny polskiej, będzie na zawsze świadectwem patryotyzmu i ofiarności ludu polskiego.

            Do posyłki pieniężnej dołączył komitet chłopski z Rzęsny polskiej piękną odezwę d o rzeszy wieśniaczej.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24 grudnia 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.