30 czerwca 1922

Ś. p. Adolf Pepłowski.

Dnia 16-go stycznia r. b. zmarł w Warszawie ś. p. Adolf Peplowski, jeden z najstarszych i najświetniejszych przedstawicieli palestry polskiej.

 

Jako obrońca w sprawach karnych, ś. p. Pepłowski zdobył szeroki rozgłos, a przemówienia jego, zbudowane niesłychanie logicznie, odznaczające się wyborną argumentacyą, a nadto pełne dowcipu, przechodzącego nieraz w gryzącą ironię i sarkazm, skierowane ku stołowi prezydyalnemu, sławały, się często przedmiotem ożywionych komentarzy poza salą sądową. Ukończywszy wydział prawny w Petersburgu, ś. p. Peplowski od r. 1862-go pracował w trybunale łomżyńskim. Zesłany w r. 1863-im na Syberyę, po powrocie z wygnania poświęcił się adwokaturze i w r. 1876-ym, po zaprowadzeniu reformy sądowej, został adwokatem przysięgłym.

 

 

Na tem stanowisku trwał do chwili, kiedy ciężka niemoc zmusiła go do zaniechania trudnych a umiłowanych zajęć zawodowych.

 

Jako obywatel, odznaczał się ś. p. Peplowski gorącem, prawem sercem, które trafnie odczuwało najżywotniejsze troski kraju i biegło mu zawsze z pomocą.

 

Żył lat 74.

 

Tygodnik Illustrowany, 22-01-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.