30 czerwca 1922

Przepisy dotyczące przeprowadzki.

Ze względu na istniejący jeszcze stan wojenny i wynikajace stąd trudności prezes policji Poznańskiej naznaczył przeprowadzki na zbliżający się kwartał jak następuje: mąk mieszkanie o 2 pokajach i kuchni — winno się opróżnić do 3. wieczorem; średnie mieszkania o 3 do 4 pokojach i kuchni do 5. kwietnia wieczora; wielkie mieszkanie o więcej niż 4 pokojach do 7. kwietnia wieczora. Właściciele mieszkali o 3 pokojach obowiązani są jednak nowemu lokatorowi stawić do dyspozycji przynajmniej jeden pokój do 3. kwietnia, a właściciele większych mieszkań przynajmniej dwa pokoje.

 

Kurjer Poznański, 23-03-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.