28 listopada 1922

Nowe pismo codzienne w języku polskim

 

Nowe pismo codzienne w języku polskim pod nazwą „Kraj” powstanie z dniem 1 kwietnia r. b. w Lesznie. Założycielem pisma jest kilka czy kilkanaście osób; między innymi: księżna Otylia z Woilerów Drucka-Lubecka z Dłoni oraz

mąż jej, ks. Ksawery Drucki-Lubecki, Krzysztof hr. Mielżyński z Pawłowic i inni. Kierownikiem redakcyjnym „Kraju" będzie p. Paweł Dombek, dotychczasowy współredaktor bytomskiego „Katolika". Pismo samo ma być o większym zakroju, obliczone bynajmniej nietylko na t. zw. warstwy ludowe, lecz na szersze koła, mniejwięcej tak, jak świeżo założona łódzka „Godzina Polski”.

Ilustrowany Kurjer Codzienny, 24 marca 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.