25 października 1921

Choroba Sienkiewicza.

 

Wiemy od kilku osób, które przebywały w Szwajcary' w ostatnich miesiącach, iż Sienkiewicz już od dłuższego czasu poważnie niedomagał. Pogorszenie zdrowia wystąpiło już z końcem wiosny.

 

Święta Wielkiej Nocy spędził Sienkiewicz w willi pp. Paderewskich w Marges, gdzie w nieobecności pp. Paderewskich, którzy wówczas byli w Ameryce, zebrała się dość licznie polska kolonia w Vevey razem z komitetem szwajcarskim pomocy dla ofiar wojny w Polsce, na którego czele stał Henryk Sienkiewicz.

 

Pracy ofiarnej dla rodaków — ofiar wojny Sienkiewicz oddany był całą duszą. Choć wyczerpany i chory, chętnie uczestniczył w zebraniach komitetu. W pracach tych dopomagali Sienkiewiczowi: mec. Antoni Osuchowski, ks. Jan Gralewski, Henryk Opieński, Jan Kurzewski i inni.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-11-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.