4 października 1922

Obchód listopadowy w Lublinie

Obchód listopadowy w Lublinie wypadł wspaniale i był wielką manifestacyą narodową. Młodzież lubelska uczciła 29 listopada okazaniem swojej gotowości bojowej. Przed pomnikiem Unii odbyło się zgromadzenie, poświęcone czci bohaterów powstania i walce o przyszłość Polski. Młodzież manifestowała z zapałem gotowość walki z Rosyą na pierwsze wezwanie rządu i króla polskiego.

            Wielkie wrażenie wywołał kilkutysięczny pochód młodzieży te sztandarami. Na czele w wojskowym ordynku szła młodzież, zgrupowana wokoło transparentu: „Niech żyje Polska Organizacja Wojskowa”.

            Na uroczystym wieczorze listopadowym publiczność, złożona ze wszystkich sfer społeczeństwa lubelskiego urządziła Piłsudskiemu gorącą długotrwałą owacyę.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 3 grudnia 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.