16 stycznia 1922

Statystyka sanitarna ogólno-krajowa.

W obecnym okresie przełomowym należałoby przystąpić do statystyki sanitarnej ogólno-krajowej, co jest sprawą wprost niezbędną przed rozpoczęciem jakiejkolwiek akcji sanitarnej w niedalekiej przyszłości.

 

Poza Warszawą dotychczas niema prawie żadnych danych wiarogodnych o ruchu ludności, śmiertelności, przyczynach zgonów we-dług grup chorobowych, statystyce chorób epidemicznych; brak też ścisłych danych o potrzebach w zakresie uzdrowotnienia wody w każdej poszczególnej miejscowości. Oddzielne prace lub wysiłki jednostek, pewne zapoczątkowania w wydziale zdrowia b. centralnego komitetu obywatelskiego nie mogą być wystarczające: konieczna jest prawidłowa organizacja statystyczna, jako fundament, na którym oprze się przyszła akcja sanitarna.

 

Pomimo trudności komunikacyjnych, sądzimy, że w obecnym okresie należy już przystąpić do usystematyzowania istniejących i zbierania nowych danych. Rada główna opiekuńcza najprędzej może zdołałaby ten projekt urzeczywistnić lub też nowoutworzony wydział sanitarno-lekarski stoł. m. Warszawy mógłby rozszerzyć zakres działalności na potrzeby całego kraju.

 

Kurjer Warszawski, 26-12-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.