22 września 1923

Komora im. Sienkiewicza

W dniu 3 bm. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie kraj. Tow. górniczego, zwołane celem uczczenia  pamięci Henryka Sienkiewicza, przez polskich górników i hutników. Sale stow, przy ul. Pańskej 7-zaledwie mogły pomieścić licznych uczestników, którzy przybyli z najodleglejszych krańców Zagłębia. Zjawili się także przedstawiciele władz górniczych.

Przewodniczący p Antoni Schimitzek, zainicyował zgromadzenie przemówiemem, które w streszczeniu podajemy :

Polska poniosła niepowetowaną stratę! Najlepszy i najwięcej umiłowany z jej synów, który kilofem słowa w granicie niespożytym wykuwa.! najwspanialsze momenty dziejów ojczystych opuścił nas na zawsze! Henryk Sienkiewicz nauczył nas Jak kochać Ojczyznę, jak jej służyć należy, bo mocą czarodziejskiego swego słowa, — wziął pod swą władzę także wszystkie serca górników i hutników polskich!

Mówca przedstawił następnie wnioski dla pamięci Sienkiewicza, które zgromadzenie jednomyślnie przyjęło. Postanowiono wysłać, telegram kondolencyjny z wyrazem współczucia najgorętszego górników, i hutników polskich a równocześnie także postarać się o trwalszą godną istnienia wielkiego pisarza w świecie górniczym pamiątką.

Pamiątka ta którą już uważać można za rzecz pewną, gdyż stwierdzoną i przyjętą została jak najżyczliwiej i najgoręcej przez referenta s-itm' galicyjskich p. Skoczylasa będzie: Komora imienia Henryka Sienkiewicza w podziemiach Wieliczki. Komorę tę zdobić, będzie tablica z płaskorzeźbą wykonaną w soli kryształowej. Komora ta jedna z najpiękniejszych w ostatniej dobie wcieloną zostanie niezawodnie w program najgodniejszych objektów zwiedzanych przez turystów i wśród tego rodzaju pamiątek przetrwać może wieki.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-01-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.