14 sierpnia 1922

Sędziowie...

W organie Studnickiego „Gońcu” warszawskim czytamy pod nagłówkiem „Do Tymczasowej Rady Stanu“ co następuje:

„W imieniu Koła Wolskiego Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego żądamy oddania Piłsudskiego pod sąd za szerzenie buntu wśród wojska, za frymarczenie sprawą publiczną, za zdradę kraju. Obałamuceni przez niego młodzieńcy odpowiadać będą za swe w hypnozie popełnione czyny, a on, wielki zbrodniarz, działający świadomie, miałby ujść z rąk sprawiedliwości?

Wysoka Rado! okaż nam się rządem mocnym, sprawiedliwym.

Z głębokim szacunkiem

Marya Łopuszańska - Zast. sekret.

Małgorzata Starzyńska, - Przewodnicz.

Warszawa, 17 lipca 1917 roku“ .

 

Histerya jest jednak chorobą straszną. .

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-07-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.