18 października 1918

Karty chlebowe dzienne

Magistrat zarządca:
Osoby wyjeżdżające z Krakowa do jakiejkolwiek miejscowości w kraju lub poza Galicyą winny przed wyjazdem zgłosić się we właściwem biurze okręgowem magistratu dla kontroli spożycia chleba i mąki, gdzie zostanie im wydane urzędowe poświadczenie wymeldowania i wstrzymania poboru chleba i mąki.
Poświadczenia te będą uprawniały ich posiadaczy do uzyskania w miejscu chwilowego pobytu specjalnej karty dziennej dla kontroli spożycia chleba i mąki.


Osobom przejezdnym, przybywającym do Krakowa będą wydawały dzienne karty spożycia chleba i mąki właściwe biura okręgowe na podstawie przedłożonego poświadczania wymeldowania się w miejscu stałego pobytu i wstrzymania wydawania chleba i mąki.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.