18 października 1918

Z pobytu Lenina w Krakowie

O osobie przywódcy rewolucyi bolszewickiej w Rosyi dowiadujemy się następujących szczegółów:
Włodzimierz Uljanow obecnie liczy lat 47. Pochodzi ze Symbirska, gdzie ojciec jego był dyrektorem szkoły. Szkoły ukończył w Symbirsku, następnie uczęszczał na uniwersytet w Petersburgu. Na lat 2 przed wybuchem wojny, t. j. w lipcu 1912 przyjechał do Krakowa. Do roku 1914 mieszkał w Krakowie przy ul. Lubomirskich, w międzyczasie bawił w Poroninie, w Białym Dunajcu. Z wybuchem wojny wyjechał do Szwajcaryi.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.