18 października 1918

Pożary.

Wczoraj o g. 10 r. wezwano 5 oddział straty do pożaru wynikłrgo w posesji nr 32 przy ul. Targowej. Przybyły oddział zastał palącą się podłogę w mieszkaniu Moszka Orlińskiego, zajętem na potajemną gorzelnię. Po wyrąbaniu części podłogi ogień ugaszono.

O g. 4.45 r. wyniki pożar przy ul. Leszno 31, gdzie od silnie rozpalonego pieca zapaliło się drewniane urządzenie w suszarni owoców Golbrota Giltnera. Ogień ugasiło Pogotowie 4 oddziału.

 

Nowa Gazeta, 15-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.