18 października 1918

Zajścia w Nowym Sączu.

Z Nowego Sącza piszą nam: Z powodu braku mąki do wypieku chleba piekarze tutejsi ograniczyli rozdział chleba do minimum, co wywołało w mieście naszem dwudniowe dernonstracye. Ofiarą rozgoryczenia ludności padła między innemi jedna z piekarni na przedmieściu „Piekło". Starosta p. Łempicki ogłosił afiszami, że mieszkańcom nie wolno opuszczać domów po godzinie 7 wieczór i o tej porze muszą być bramy domów zamknięte, oraz że sklepy mają być pozamnykane o godzinie 5 po południu. Niebawem po demonstracyach nadeszła mąka, którą rozdzielono piekarzom i chleb rozdano ludności w odpowiedniej ilości.

 

O rozruchach w N. Sączu donieśliśmy już w dniu wczorajszym, lecz telegram odnośny uległ konfiskacji podczas gdy inni z dzienników,k wychodzący o tej samej porze co „Kuryer”, mógł zamieścić obszerną korespondecyę o wypadkach nowosądeckich...

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.