18 października 1918

Klęska cukrowa.

Centrala cukrowa ponownie ciężko skrzywdziła nasze miasto. Oto z dniem 1 sierpnia b. r. zredukowała bezprawnie kontyngent cukru dla Krakowa z 45 na 23 wagi iny miesięcznie. Tymczasem redukcya ta nastąpić miała dopiero z d. 1 listopada b. r., t. j. z wprowadzeniem zredukowanych kart cukrowych. W taki to sposób Centrala cukrowa ograbiła Kraków z 66 wagonów cukru. Kontyngent cukru na miesiąc październik nadszedł częściowo dopiero w bieżącym miesiącu... Fakt ów, podajemy do wiadomości krakowskich posłów!

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.