18 października 1918

Ruina polskich uzdrowisk.

Na posiedzeniu kraj. związku uzdr. we Lwowie bod przew. prezesa Jana hr. Potockiego wskazał przew. na zupełną ruinę większej części naszych uzdrojowisk, na zniszczenie przez wroga i wypadki wojenne zabudowań Rymanowa, Iwonicza, Wysowy, Niemirowa, całej doliny Prutu, Kosowa, Burkutu, Krynicy i t. d. — W dyskusyj przemawiali p. dr Wacław Lobaczewski, prof. dr Woczkowski, dr Machek, dyr. Teodorowicz. Uchwalono podjąć kroki celem usunięcia kwaterunku wojska ze zdrojowisk.

 

Przemówienia dra Krzyżanowskiego, dra Mannka, dra Zakrzewskiego, dr Westreicha, wyjaśniły kwestye, że najpierw starać się trzeba o pomoc rządową w Centrali dla odbudowy zdrojowisk i uruchomienia ich, a następnie dopiero, gdy zdrojowiska te będą mogły zwykłą swą służbę spełniać, zaludnić je inwalidami.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-12-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.