17 grudnia 1918

Nadzwyczajny termin dla egzaminu dojrzałości w seminaryach naucz.

Chcąc umożliwić licznym zgłaszającym się kandydatom stanu nauczycielskiego wcześniejsze uzyskanie warunków do zajęcia posady w szkołach ludowych, jak również zapewnić potrzebny przyrost sil nauczycielskich z powodu dość znacznych ubytków, spowodowanych czynną służbą wojskową, wyjednała Rada szkolna krajowa w ministerstwie wyznań i oświaty na ten rok wyjątkowy nadzwyczajny termin dla egzaminu dojrzałości w seminaryach nauczycielskich na miesiąc luty 1916 poza normalnymi terminami letnimi i jesiennymi, przewidzianymi w statucie organizacyjnym tych zakładów.

 

Wskutek tego będą przypuszczeni do seminaryalnego egzaminu dojrzałości w lutym 1916 kandydaci i kandydatki stanu nauczycielskiego, których w terminie jesiennym 1915 reprobowano z jednego przedmiotu do egzaminu poprawczego, a wszystkie inne osoby, które w normalnych sto-sunkach miały wymagane warunki do przystą-pienia do egzaminu dojrzałości już w terminie jesiennym 1915, do całego egzaminu dojrzałości.

 

Podania należycie udokumentowane mają wnosić osoby pierwszej kategoryi do Rady szkolnej krajowej, inne zaś do dyrekcyi tego państwowego Seminaryum nauczycielskiego, w którem pragną składać egzamin, w terminie nieprzekraczalnym do 25 stycznia 1916.

 

Podania wniesione po tym terminie nie będą bezwarunkowo uwzględnione.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.