17 grudnia 1918

WOBEC ZAWARCIA POKOJU Z UKRAINĄ

Wiadomości o warunkach, na których czwórprzymierze zawarło pokój z Ukrainą, wywołały w całem mieście wrażenie, które zrozumie każdy, kto te wiadomości przeczytał. Dzienniki krakowskie, świadome swych obowiązków, w pełnem odczuciu duszy polskiej, w tej chwili dają wyraz opinii, jaką o tej sprawie ma cały naród polski.
W jasnem wszakże zrozumieniu sytuacyi, w ktorej jest wskazana solidarność narodowa, uważają, że zachowanie spokoju i powagi, odpowiada najlepiej potrzebom tej ważnej chwili i, że wszelakie zakłócenie jej niewczesnemi a może i szkodliwemi objawami, nie odpowiadałoby ani godności, ani interesom narodu.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-02-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.