20 marca 1919

Zasypane kanały.

Kanały dla wód deszczowych i ścieków przy ul. Grodzkiej w Mokotowie są zasypywane przez mieszkańców śmieciami i odpadkami, przez co urządzenia te w wielu miejscach zostały popsute. Urząd zdrowia publicznego zwrócił się do Milicji Miejskiej z prośbą o rozciągnięcie nadzoru nad kanałami i przedsiębrania środków ku niedopuszczeniu zaśmiecania ich.

 

Nowa Gazeta, 16-04-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.