19 marca 1919

Ś. p. ks. Łukasz Janczak.

Ks. kanonik Łukasz Janczak urodził się w 18:35 roku w Jakobicach w Sieradzkiem. Otrzymawszy w r. 1862 święcona kapłańskie w Seininarjum Św. Krzyża w Warszawie, został tamże profesorem, a w 1867 roku przeniósł się do Siennicy jako proboszcz oraz prefekt tamtejszego Seminarjum dla nauczycieli ludowych. Ś. p. ks. Janczak pozostawił liczne prace z zakresu kościoła.

 

Pogrzeb odbył się dnia 17 z. m. przy licznym zjeździe Duchowieństwa i ks. Misjonarzy oraz okolicznych obywateli i włościan, ciało ks. Janczaka złożono na cmentarzu kościelnym obok zwłok ostatniego z O. O. Reformatów, definitora Kosinowskiego.

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 11-05-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.