19 marca 1919

Ś. p. inż Władysław Winiarski.

Dnia 2-go kwietnia r. b. zmarł w Warszawie w 55-ym roku życia znany działacz społeczny ś. p. Władysław Winiarski. Swego czasu jako jeden z członków proletarjatu w r. 1885 ś. p. Winiarski więziony był przez dwa lata w cytadeli Warszawskiej, a potem wysłany na Syberję, gdzie prze był lat kilkanaście. Po odbyciu tej kary zdobył sobie stanowisko dyrektora tramwajów w Kursku, a potem w Białymstoku, nostalgja jednak za krajem rodzinnym sprawiła, że rzucił to świetne uposażenie i osiadł w Warszawie. Śród szerokich kół swoich przyjaciół i znajomych pozostawił ś. p. Winiar-ski pamięć człowieka niezwykłej prawości i gorącego patrjoty.

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 11-05-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.