20 maja 1919

Prowokator.

Godzina Polski" pisze: Ostatnia lista prowokatorów zawiera in. nazwisko Pawia Kamienieckiego. Osobnik ten znany jest i ustosunkowany w warszawskiem świecie handlowym. Był współpracownikiem firm: Geriachal Bruna, Hanena i fabryki „Pustelnik".

 

Wynagrodzenie pobierał od ochrany w wysokości 60 rb. miesięcznie.

 

Ziemia Lubelska, 13-06-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.