20 marca 1919

Po zgonie ś. p. Glińskiego.

Z powodu zgonu nieodżałowanej pamięci prof. śp. Glińskiego — młodzież wydziału lekarskiego Uniw. Jag. wydała gorące wspomnienie pośmiertne, w którem podnosi zasługi zmarłego profesora Tow. ,,Bratniej Pomocy medyków”, „tow. Biblioteki medyków" złożyły po 100 koron zamiast wieńca na fundusz im. Glińskiego, nadmieniając równocześnie, redakcye dzienników krakowskich będą przyjmować dalsze na ten ceł dary.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-07-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.